تاریخچه بازی بتمن قسمت اول

/
. از وقتی که بتمن در سال ۱۹۳۹ توسط باب کین و بیل فینگر خلق شد…

تاریخچه بازی بتمن قسمت دوم

/
پس، فیلم جدیدی که دوستانه تر است عرضه شد. این فیلم بتمن نام گرفت و …

تاریخچه بتمن قسمت سوم

/
سالهای تاریک شوالیه تاریکی پیش از دهه ۲۰۰۰ در مجموعه بازی های…